12 de febr. 2013

Gràcies INFORMER....

Des de l'AMPA de l'escola, i des del blog concretament, a part de donar a conèixer la nostra activitat, volem contribuir al debat educatiu potenciant i fent ressò d'aquelles iniciatives, projectes o discursos que en bona mesura poden ajudar a l'educació dels nostres fills i filles.
Per aquest motiu, recollim al blog una iniciativa que descriu la situació on es troben algunes escoles catalanes i el posicionament que prèn l'escola per fer-hi front.
Hem cregut, doncs, convenient fer-ne ressò per tal d'ajudar al debat del paper que prenen les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació dels nois i noies, tant dins de la l'escola i de la família, com en la relació que estableixen aquestes dues institucions. I per d'aquesta manera ajudar a posicionar-se en relació a aquest fenomen tant característic.
Informen doncs de l'experiència que a l'escola SADAKO ha vingut desenvolupant-se i de la iniciativa que han pres. Per més informació podeu adreçar-vos a aquest blog: