5 de maig 2014

El camí escolar de Can Baró


Recordes quan érem petits i un dia vam haver d’encarar l’aventura de fer sols el trajecte de L’escola Acis-Artur Martorell es troba ubicada en dos edificis del barri de Can Baró: una torreta al Carrer Miquel dels Sants Oliver –que acull la llar i el parvulari- i la Masia –on hi ha ubicada la primària i l’ESO-. És l’única escola que hi ha al barri- tret d’una d’educació especial, El Niu-. Es tracta d’una escola activa i que valora l’acompanyament en el creixement personal i el foment de l’autonomia dels seus alumnes. Des de fa anys, treballa l’educació ambiental a través de l’A21escolar.

El barri, Can Baró, es troba a la falda est del Turó de la Rovira, entre el parc de les Aigües i el parc Güell, per tant, amb una orografia molt pronunciada. No en va, una de les reivindicacions més fortes del veïnat és, precisament, la mobilitat, i en molts sentits: l’aparcament, el transport públic, els espais peatonals… En aquest marc, l’AMPA de l’Escola Acis-Artur Martorell va considerar molt convenient d’engegar un camí escolar per la millora de la mobilitat al barri des del punt de vista dels més petits. I així es va presentar al Consell de Barri, on es va aprovar.

L’AMPA va dissenyar una enquesta per recollir les opinions i percepcions en els itineraris que feien les famílies de l’escola –de casa a l’escola i l’escola a casa- per detectar aquells camins més freqüents i un recull d’incidències  sobre accessibilitat, neteja i seguretat. Es varen recollir 153 enquestes. Tant la diagnosi com l’aranya les van elaborar l’AMPA. Diagnosi que ha servit de base per l’elaboració del pla municipal del camí escolar i on l’escola pot ubicar algunes de les seves accions pedagògiques.


Un dels aspectes que més dificultats s’ha tingut és precisament transmetre tot el treball que  durant dos anys s’ha estat fent. De formigueta, mica en mica, observant tots els racons per on passen els infants... El procés és llarg i a voltes feixuc i el repte recau en  que no quedi només en la comissió de treball de l’AMPA, sinó que arribi a totes les famílies. No sempre s’aconsegueix.

El passat dissabte 15 de febrer, es va aprofitar la jornada de portes obertes de l’escola per fer uns plafons explicatius i algunes accions basades en el joc per donar a conèixer la diagnosi recollida de les enquestes. A banda de l’explicació, un dels plafons que estem més contents és el d’haver pogut simplicar els “5 punts negres” en aquest mapa.


El racó del camí escolar vàrem decorar-lo al mateix carrer, davant de la Masia, on vàrem simular el mateix carrer: Una rèplica a dibuix de la Masia, amb les finestres retallades perquè els nens i nenes es poguessin fer una foto;  un gran arbre on sobre les fulles els nens dibuixaven o escrivien desitjos de com volien que fos el seu camí cap a l’escola i, al vell mig del carrer, diversos jocs. El joc d’orientació i reconeixement de carrers sobre mapes buits, va tenir molt d’èxit.

Ara queda una part important de retorn a les famílies del pla urbanístic municipal per implementar el camí escolar. I una encara més important, de treballar-lo amb el veïnat, les entitats i el comerç amb accions pedagògiques amb l’escola. Queda doncs, més camí per recórrer....

Comissió del camí escolar. Escola ACIS - Artur Martorell